قایقی خواهم ساخت دور خواهم شد از این خاک غریب

Diposting pada

دور خواهم شد از این خاک غریب. قایق از تور تهی.

Pope Francis Art Print Art Art Sketches Pope Francis

دور خواهم شد از این خاک غریب.

قایقی خواهم ساخت دور خواهم شد از این خاک غریب. دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود. قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند.

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم راند همچنان خواهم خواند دور باید شد از این خاک غریب. قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب. خواهم انداخت به آب.

مرد آن شهر اساطیر نداشت. قایق از تور وتهی. قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب.

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب شعری از سهراب سپهری. همچنان خواهم راند. نه به آبی دل خواهم بست.

حجم سبز قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که دربیشه عشق قهرمانان را بیدار کند قایق از تور تهی و دل از آرز. قایق از تور تهی و دل از آروزی مروارید همچنان خواهم راند. دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند.

دور باید شد دور. ودل آرزوی مروارید. که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق.

قایق از تور تهی و دل از آروزی مروارید همچنان خواهم راند. قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب. قهرمان را بیدار کند.

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قه Persian Quotes Farsi Quotes Large Flower Arrangements

Lifeboat Outdoor Bed Boat Lifeboats

Instagram Photo Feed On The Web Gramfeed Lonelyboats

More Venezuelan Than Arepa Sticker By Valentina Modano Arepas Venezuelan Stickers

Electronics Cars Fashion Collectibles Coupons And More Ebay Natural Perfume Sweet Scents Rare

Repost Nima Ho قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن Repost Nima Ho قایقی خواهم ساخت خوا Male Sketch Repost Male

Graphite Myart In 2020 Landscape Drawings Landscape Sketch Boat Drawing

Pin By H Ghasemi H On عکس نوشته Movie Posters Poster Art

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب سهراب سپهری Paint By Number Painting Abstract Painting

قایقی خواهم ساخت سهراب سپهری

Sohrab Sepehri Poetry Quotes Farsi Quotes Persian Poetry

Pin On Dramatic Skies

قايقي خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از اين خاك غريب كه در آن هيچ كسي نيست كه در بيشه عشق قهرمانان ر Fotografia Pioggia Pioggia Giorni Di Pioggia

عکس نوشته عاشقانه برای همسر عکس پروفایل 98 درباره همسرم جملات و تصاویر 2019 زیبا تقدیمی به ش Love Picture Quotes Intelligence Quotes Cute Wallpapers Quotes

زادروز شاعر رنگها سهراب سپهری گرامی باد

Boats De Ernest Stierschneider Bateau Photos Images

قايقي خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از اين خاك غريب كه در آن هيچ كسي نيست كه در بيشه عشق قهرمانان را بيدار كند قايق Nakis

Pin By Nahidpopal On Persian Art In 2020 Pics Poems Instagram

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *