اتوبوس دو طبقه قدیمی تهران

Diposting pada

۲۷ اردیبهشت ۱۳۳۸ روزی که مردم تهران نخستین اتوبوس های دو طبقه را در خیابان های تهران تماشا کردند از آن به عنوان غول بی شاخ و دم یاد کردند و هر کسی رسید متلکی بار آن کرد و لطیفه هایی برای آن ساختند از جمله اینکه. عکسی قدیمی از شهر تهران که در سال 1345 خورشیدی گرفته شده.

اتوبوس دو طبقه تهران خورشیدی طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران قدیم Www Tehranalef Ir Iran Culture Iran Pictures Tehran

اوایل آمدن اتوبوس های دو طبقه در طهران قدیم.

اتوبوس دو طبقه قدیمی تهران. مردم تهران متقاعد شده بودند که دیگر هرگز سوار اتوبوس دو طبقه نخواهند شد و این خودروی خاطره انگیز کند روی کم سرعت به موزه خودروهای قدیمی در شرکت واحد ملحق شده است اما کلی خاطره خوش برای مردم ما از اتوبوس های دو طبقه. چقدر نادان بودن اون موقع اتوبوس دو طبقه استفاده می کردن. نخستین اتوبوس دو طبقه گردشگری که چند ماهی در گمرک معطل بود تا موافقت ورود به ایران را دریافت کند سرانجام به تهران رسید تا پس از صدور مجوزهای مربوطه و گرفتن پلاک اجرای تورهای hop on hop off را آغاز کند.

عکسی قدیمی از شهر تهران که در سال 1345 خورشیدی گرفته شده. مردم تهران متقاعد شده بودند که دیگر هرگز سوار اتوبوس دو طبقه نخواهند شد و این خودروی خاطره انگیز کند روی کم سرعت به موزه خودروهای قدیمی در شرکت واحد ملحق شده است اما کلی خاطره خوش برای مردم ما از اتوبوس های دو طبقه. نخستین اتوبوس دو طبقه گردشگری سرانجام به تهران رسید تا پس از صدور مجوزهای مربوطه و گرفتن پلاک اجرای تورهای تهرانگردی را آغاز کند.

تهران سال ١٣٤٠ اتوبوس دو طبقه خط ٢٧ از ميدان سپه تا انتهاى خيابان شاه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایر Historical Place Architecture Design Tehran

تهران سال ١٣٤٠ اتوبوس دو طبقه خط ٢٧ از ميدان سپه تا انتهاى خيابان شاه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ای With Images The Shah Of Iran Persian Architecture Tehran

تهران سال ١٣٤٠ اتوبوس دو طبقه خط ٢٧ از ميدان سپه تا انتهاى خيابان شاه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران قدیم In 2020 Instagram Attraction Tehran

تهران سال ١٣٤٠ اتوبوس دو طبقه خط ٢٧ از ميدان سپه تا انتهاى خيابان شاه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران قدیم In 2020 Art Painting Scenes

اتوبوس شرکت سهامی اتو توکل اوایل دهه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران قدیم Www Tehranalef Ir Tehran Close Up Photography Iran

تهران سال اتوبوس دو طبقه خط از ميدان سپه تا انتهاى خيابان شاه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران قدیم Www Tehranalef Tehran Iran Pahlavi Dynasty

عکس اتوبوس دوطبقه در تهران قدیم اتوبوس های قدیمی تهران اتوبوس دوطبقه در تهران تصویر خاطره انگیز از اتوبوس دو طبقه در تهران Old Photos Photo Olds

تهران سال ١٣٤٠ اتوبوس دو طبقه خط ٢٧ از ميدان سپه تا انتهاى خيابان شاه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران In 2020 Iran Pictures Persian Architecture Tehran

تهران سال ١٣٤٠ اتوبوس دو طبقه خط ٢٧ از ميدان سپه تا انتهاى خيابان شاه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران قدیم In 2020 Street View

تهران سال ١٣٤٠ اتوبوس دو طبقه خط ٢٧ از ميدان سپه تا انتهاى خيابان شاه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران قدیم In 2020 Instagram Scenes Street View

صویری از تهران دهه 50 شمسی اتومبیل پیکان موتور سیکلت اتوبوس دو طبقه و افسر راهنمایی و رانندگی طهران تهران قدیم قدیم Pictures Fictional Characters People

Pin On طهران

تهران سال ١٣٤٠ اتوبوس دو طبقه خط ٢٧ از ميدان سپه تا انتهاى خيابان شاه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران قدیم In 2020

تهران سال ١٣٤٠ اتوبوس دو طبقه خط ٢٧ از ميدان سپه تا انتهاى خيابان شاه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران قدیم In 2020 Iran Attraction Car

تهران سال ١٣٤٠ اتوبوس دو طبقه خط ٢٧ از ميدان سپه تا انتهاى خيابان شاه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران قدیم Tehran Persian Pattern Old Pictures

تهران سال ١٣٤٠ اتوبوس دو طبقه خط ٢٧ از ميدان سپه تا انتهاى خيابان شاه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران ق Ancient Persia Iran Air Persian Culture

اتوبوس راه آهن به بهجت آباد تهران طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران قدیم Www Tehranalef Ir Iranien

تهران سال ١٣٤٠ اتوبوس دو طبقه خط ٢٧ از ميدان سپه تا انتهاى خيابان شاه طهران تهران قدیم قدیمی پهلوی ایران ایران قدیم In 2020 Iran Culture Tehran Iran Scenes

خیابان حافظ تقاطع خیابان شاه جمهوری فعلی حوالی سال نخستین اتوبوس دوطبقه پارک رویال بعدها لیلاند در ایران در س Tehran Pahlavi Dynasty Historical Pictures

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *