هفته پیش بود که در ترنجی خواندیم سایپا شاهین نام رسمی رهام خواهد بود. اگر مشخصات پیشرانه شاهین را با […]