جدیدترین خودروی سایپا که تا حدودی شبیه به تیبا 2 است به نام سایپا کوییک رونمایی شد. عکس بیرونی کوییک […]

سایپا کوییک با ابعاد بزرگ تری نسبت به سایر خودروهای ساخت داخل و قیمتی رقابتی معرفی شد. سایپا کوییک را […]