قایق بادبانی سه نفره کلوپ مارینا کیش به مدت سی دقیقه تنها با پرداخت 170 000 تومان اما به ارزش […]

The vessel is named after broadcaster and naturalist sir david attenborough. روز گذشته قایق حامل پناهجویان در حین عبور از […]