پس از انتشار تصاویر چند زن در حال قایق سواری در دریاچه سد لفور با لباس شنا نیروی انتظامی استان […]

The vessel is named after broadcaster and naturalist sir david attenborough. روز گذشته قایق حامل پناهجویان در حین عبور از […]