آموزش ساختن قایق موتوری سبک و سریع با فوم. قایق موتوری قایقی است که توسط موتور نیرو می گیرد. Pin […]

The vessel is named after broadcaster and naturalist sir david attenborough. روز گذشته قایق حامل پناهجویان در حین عبور از […]