این خودروی جدید که به نوعی پژو 301 ایرانی شده محسوب می شود از پلتفرم pf1 گروه psa در آن […]