مثلا شما فرض کن این ماشین نه لوکسژن u6 با ۱۱۰ میلیون مونتاژ میشد اون موقع کار برای خیلی از […]