کمتر از دو سال است که مرسدس بنز sls amg در بازارها حضور دارد و اینک مدل ارتقا یافته آن […]

مرسدس بنز sls amg یک سوپر ماشین فوق العاده است. ماشین شارژی بنز sls قدرت موتور ۳۵ وات سرعت تا […]