بدنه سیال دریچه هوای روی گلگیر جلو گلگیرهای برجسته و سقف دارای شیب از مشخصه های ظاهری مدل لوکس و […]