کمتر از دو سال است که مرسدس بنز sls amg در بازارها حضور دارد و اینک مدل ارتقا یافته آن […]