ساخت قایق موتوری و بررسی تعداد پره های قایق در سرعت حرکت. 1 قایق موتوری ساده 2 قایق موتوری حرفه […]

برای ساخت بدنه کاردستی قایق موتوری می توانید از چوب. کاردستی الکترونیکی کاردستی قایق موتوری با استفاده از آرمیچر و […]